MAG VAMPIRIC 300R

2 x USB 3.0 + HD Audio / Mic
Max 400mm / 15.75 inch
Max 170mm / 6.69 inch
Standard ATX
169g
Mid-Tower
MAG VAMPIRIC 300R
120mm x 120mm x 25.6mm
2 x 2.5” / 2 x 3.5”
471 x 231 x 497 mm / 18.5 x 9.1 x 19.6 inches
Hydro-Dynamic Bearing
7.5 kg / 16.53 lbs
500 - 1800 ±15% RPM
2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps)
1 x Audio-out
1 x Mic-in
19.79 - 71.27 CFM
0.16 - 2.09 mm-H20
7
220 mm / 8.66 inches
4-Pin PWM/DC
380 mm / 15 inches
MTTF 150,000 Hours (25℃)
175 mm / 6.89 inches
Front: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm
Rear: 120 mm
1 x ARGB Fan
9.38 kg / 20.68 lbs
Connection
msi io images
  1. Power Button
  2. Reset Button
  3. Mic in / Audio out
  4. USB 2.0x 2
  5. Insta-Light Loop Button
  6. USB 3.2 Gen 1 Type-A

1. 사양은 지역에 따라 달라질 수 있으며, 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 해당 지역 판매자에게 확인하십시오.
2. 제품의 색은 사진 촬영 기법과 모니터 설정에 영향을 받아 실 제품과 다를 수 있습니다.